De Wit Bouw

Privacy verklaring

Privacy Statement voor sollicitanten

Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/ Breda hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens en sollicitatie worden verwerkt door onze administratie en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/ Breda. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/ Breda  verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten  rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de ‘werkenbijdewitbouw’ website van De Wit Drunen/ Breda met URL  www.werkenbijdewitbouw.nl of via een directe mail naar een e-mailadres van vacature@dewit-drunen.nl

Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/ Breda  verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die, beveiligd worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taalkennis), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). Naast de afdeling administratie worden de gegevens niet verder verspreid.

Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/ Breda  bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van aannemings-bedrijf De Wit Drunen/ Breda verwijderd. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens nog even willen bewaren, bijvoorbeeld omdat wij u graag nog eens uitnodigen om op een andere vacature te solliciteren. In dat geval vragen wij u expliciet om toestemming om uw gegevens nog één jaar te bewaren.

Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/ Breda  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van het statement wordt geupload op onze website www.werkenbijdewitbouw.nl

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.

Indien je besluit te solliciteren bij de Wit Drunen/ Breda gaan wij ervan uit dat je ons Privacy Statement hebt gelezen en dat je akkoord bent met het bovenstaande.